De ChristenUnie-SGP vindt dat sterke gezinnen de basis vormen voor een goede toekomst

Gezindinsdag 27 februari 2018 00:41

Ieder mens begint zijn leven in een gezin, bij voorkeur een sterk gezin. In de eerste levensjaren wordt een groot deel van de basis voor een heel leven gelegd. Sterke gezinnen zorgen voor een sterke basis.

In veel gevallen gaat het ‘vanzelf’ goed. Er is dan sprake van een gezonde en hechte relatie tussen de ouders onderling en van de ouders met hun kinderen. In deze meest voorkomende gevallen hoeft de gemeente zich niet te bemoeien met het gezin. Daar kan de zorg van de gemeente zich beperken tot het bieden van faciliteiten zoals gezondheidszorg, het ondersteunen van goed onderwijs, de instandhouding van sportmogelijkheden en dergelijke.

Geboren leiders komen uit sterke gezinnen

De gemeente moet het ouders zelf laten doen maar bijspringen wanneer het even niet lukt.

Soms is er iets meer nodig. Wanneer relaties moeite hebben, wanneer kinderen opvoeden tegenvalt, wanneer een familielid ziek wordt, wanneer eenzaamheid in je leven sluipt, wanneer het allemaal niet zo ‘vanzelf’ meer gaat. Dan kan hulp bij het omspringen met de nieuwe situatie uitkomst bieden.

De gemeente moet ervoor zorgen dat in die gevallen hulp wordt geboden. Dat kan met sterke (pleeg)gezinnen voor de tijdelijke opvang van kinderen, voorkomen dat relaties stuk lopen, hulp bij scheidingen, ondersteunen van mantelzorgers, herkennen en tegengaan van eenzaamheid en zorg dichtbij faciliteren. Alles wat nodig is om als kind onbezorgd aan je leven te kunnen beginnen om uiteindelijk op een mooie manier heel oud te worden. 

Volgens de ChristenUnie-SGP wordt in sterke gezinnen de basis gelegd voor een mooi leven.

« Terug