Besturen

ChristenUnie

Het bestuur van de kiesverening ChristenUnie Stichtse Vecht is als volgt samengesteld:

Jan Boogerd Voorzitter  voorzitter@stichtsevecht.christenunie.nl 
Sander Griffioen  Secretaris  secretaris@stichtsevecht.christenunie.nl 
Monique Kamp  Penningmeester  penningmeester@stichtsevecht.christenunie.nl 
Cok van Schaik Lid cokvanschaik@cronenburgh.eu


SGP

Het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging SGP Stichtse Vecht is als volgt samengesteld:

Namens pkv Loenen/Loosdrecht  
M. Bloed   
C. Meijer   
J.J. Meijer  (secretaris) 


Namens pkv Breukelen/Maarssen  

J. Boonzaaijer   
W. van der Linden        (penningmeester) 
A. Schulp   

Namens pkv Kockengen  
W.A. de Jong  (voorzitter) 
A.C. van Vuuren   
C. de Visser   

E-mail: bestuur.sgp@stichtsevecht.christenunie-sgp.nl