Besturen

ChristenUnie

Het bestuur van de afdeling ChristenUnie Stichtse Vecht is als volgt samengesteld:

Vacature Voorzitter voorzitter@stichtsevecht.christenunie.nl 
Henk van Veen Secretaris secretaris@stichtsevecht.christenunie.nl
Piet Hennipman Penningmeester penningmeester@stichtsevecht.christenunie.nl
Jeannette Boersma Bestuurslid bestuurslid@stichtsevecht.christenunie.nl

 

Bankrekening

Naam: ChristenUnie Stichtse Vecht                                 Rekeningnummer: NL83 RBRB 0845 0120 02

SGP

Het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging SGP Stichtse Vecht is als volgt samengesteld:

Namens pkv Loenen/Loosdrecht  
M. Bloed   
C. Meijer   
J.J. Meijer  (secretaris) 


Namens pkv Breukelen/Maarssen  

J. Boonzaaijer   
W. van der Linden        (penningmeester) 
A. Schulp   

Namens pkv Kockengen  
W.A. de Jong  (voorzitter) 
A.C. van Vuuren   
C. de Visser   

E-mail: bestuur.sgp@stichtsevecht.christenunie-sgp.nl