Enquête 'Gemeente en bewonersgroepen'

De fractie ChristenUnie-SGP heeft tijdens de informatieve commissievergadering van 16 november jl. met belangstelling kennis genomen van de eerste contouren van het nieuwe samenwerken tussen de gemeente en bewonersgroepen. 'Gebiedsgericht werken. Nieuwe rollen, nieuwe samenwerkingen'. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling die de interactie kan versterken en de directheid waarmee de gemeente kan reageren zal verbeteren. We zijn echter wel benieuwd naar uw mening over en visie op deze ontwikkeling. Vandaar een paar korte vragen.

Meerdere antwoorden mogelijk