De ChristenUnie-SGP vindt dat veiligheid meer is dan een goed gevoel alleen.

Veiligheidmaandag 12 februari 2018 21:59

‘Feel good’ is een veel gehoorde term in allerlei verbanden. Of het nu gaat om films, eten, uitgaan of relaties. Daarbij denken we soms dat als het goed voelt het ook wel goed zal zijn. Dat is echter heel vaak niet het geval.

Bij veiligheid denken we veelal aan de kleur blauw. Een veel gebezigde uitspraak is ‘Meer blauw op straat’ wanneer we meer agenten willen zien om de openbare ruimte veilig te houden. Maar blauw is ook de kleur waarmee we het hebben over processen, structuren en regeltjes. In veel gevallen zijn die ontstaan uit de behoefte aan zekerheid en veiligheid. Er is veel geïnvesteerd in deze ‘kleur’. Deze veiligheid heeft veel aandacht gekregen de afgelopen jaren.

Laat feestpartijtjes niet ontaarden in vechtpartijtjes
De gemeente moet optreden tegen geweld op straat in het bijzonder bij horecagelegenheden

Nieuwe bedreigingen

Maar er zijn de afgelopen jaren nieuwe bedreigingen ontstaan. Bijvoorbeeld internationaal terrorisme, cybercrime en ondermijning. Deze zaken worden als vanzelfsprekend aangeduid als criminaliteit en moeten natuurlijk alle aandacht krijgen. Minder opvallend maar ook gevaarlijk zijn loverboys, gedwongen prostitutie, verslavingen en dergelijke. 

Door slechte verleiders raak je geboeid
De gemeente moet op scholen voorlichting rond loverboys, cyberpesten en internetgedrag verzorgen

Veiligheid vraagt om een gezamenlijk aanpak van gemeente en inwoners. De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend en handelend op te treden, desnoods met gebruik van geweld, om criminaliteit te bestrijden en veiligheid te bevorderen. Maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren door bedreigingen te herkennen en te signaleren. Om jou daarbij te helpen moet de gemeente actief informeren, trainingen geven en bewustwording bewerkstelligen.

 Voor de ChristenUnie-SGP is veiligheid essentieel om echt in vrijheid te kunnen leven.

« Terug