Campagnestart ChristenUnie-SGP Stichtse Vecht

Kandidaten CUSGP 2018dinsdag 06 februari 2018 12:08

De ChristenUnie-SGP heeft donderdag 1 februari de campagne officieel afgetrapt bij Studio Idee in ’t Kampje. In Loenen aan de Vecht werd het verkiezingsprogramma gepresenteerd en werden twee campagne acties onthuld waarmee er kleur gegeven zal worden aan de komende weken.

De titel van het verkiezingsprogramma luidt, ‘goed SAMEN leven’, dit kan letterlijk genomen worden, maar staat ook symbool voor verwachtingen waar de ChristenUnie-SGP zich voor wil
inzetten. ‘Goed' kan staan voor een dienstbare, betrouwbare en geloofwaardige overheid die doet wat ze belooft. Tegelijkertijd staat het ook voor het stimuleren van meer groen in de tuinen door het
introduceren van de Groenbonus. ‘SAMEN’ kan betekenen dat ouderen en jongeren aan elkaar gekoppeld worden met behulp van ‘generation-dating’. Hierdoor kunnen ervaringen van ouderen en jongeren uitgewisseld worden. Het kernwoord ‘leven’ tenslotte kan staan voor het stimuleren van sterke gezinnen, maar ook jongeren vroeg kennis laten maken met organisaties en bedrijven.

De ChristenUnie-SGP stelt voor om in navolging van de Tweede Kamer één keer per jaar een raadsvergadering voor kinderen te houden, waarbij het college bevraagd mag worden. Kinderen kunnen bij deze campagne van de ChristenUnie-SGP nog een belangrijke rol spelen, want er wordt een kleurwedstrijd uitgeschreven. Op de website www.goedsamenleven.nl kan de tekening gedownload worden. Deze kan ingestuurd worden tot 10 maart, samen met een wens voor jouw dorp of woonkern. Op 17 maart zal op de verkiezingsmarkt in Bisonspoor de prijsuitreiking plaatsvinden voor de drie mooiste inzendingen.

Ook zal er een statiegeldactie gehouden worden, waarbij zwervende flesjes en blikjes ingeleverd kunnen worden voor 10 cent per stuk. Op 24 februari zal dit gebeuren in Loenen aan de Vecht en
Breukelen, waarna dit zich zal herhalen in Maarssen-dorp en Maarssenbroek op 3 maart. Over deze acties binnenkort ook meer op www.goedsamenleven.nl. De opbrengst hiervan zal gaan naar
een nog nader te bepalen goed doel. De campagne is daarmee voor de ChristenUnie-SGP van start gegaan.

« Terug