Waterschappen

Gemeente Stichtse Vecht valt in 2 waterschappen: het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Op de website www.midex.nl kunt u zien onder welk waterschap u valt.

De ChristenUnie is in beide waterschappen actief. 

destichtserijnlanden.christenunie.nl
amstelgooivecht.christenunie.nl

De SGP is actief in het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

De heer G. van Leeuwen 
Fortweg 6 
3992 LX  Houten 
(030) 638 06 35

De heer van Leeuwen is per e-mail bereikbaar op voorzitter@sgp.nl. Vermeld in het onderwerpveld: t.a.v. dhr. van Leeuwen.


Waterschapsverkiezingen

De Unie van Waterschappen organiseert namens alle waterschappen verkiezingen voor de categorie ingezetenen in de waterschapsbesturen. De Eerste Kamer heeft op 11 september ingestemd met het voorstel dat de zittingstermijn van de waterschapsbesturen wordt verlengd en dat de verkiezingen worden uitgesteld naar november 2014. Door het uitstel is de vorm van de verkiezingen nog niet geregeld. Hierover zal het nieuwe kabinet zich buigen. De Unie van Waterschappen blijft voorstander van gelijktijdige verkiezingen met de gemeenteraad.