Criminaliteit in Stichtse Vecht

hennep-03donderdag 22 februari 2018 16:25

Tijdens het Politiek Café in Zandweg Oostwaard kwam onder het thema ‘Integriteit’ de volgende stelling aan de orde: ‘Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. Daarom verdient de aanpak van georganiseerde criminaliteit topprioriteit in Stichtse Vecht’.

Tijdens het debat zei lijsttrekker Ike Roetman: ‘Of er in de gemeente Stichtse Vecht sprake is van ondermijning is voor mij geen vraag (zie bijvoorbeeld dit bericht op VARNWS). De gemeente moet echter meer doen aan de bestrijding van criminaliteit.’ In ons verkiezingeprogramma zijn er over dit probleem meerdere aandachtpunten opgenomen.

De gemeente doet natuurlijk ook al het een ander om ondermijning tegen te gaan. Een voorbeeld: de gemeente toetst houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies bij het landelijk bureau Bibob. In de 'beleidsregel Bibob Stichtse Vecht 2012' staat: ‘Met de Wet Bibob is de preventie en bestrijding van criminaliteit niet langer alleen een taak van politie en justitie, maar ook van het bestuur’. De ChristenUnie-SGP is mede daarom van mening dat ook de gemeente bij de bestrijding van criminaliteit haar steentje bij moet dragen.

Op de website van de politie vindt u informatie over ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

Wij danken de organisatie van het Politiek Café in Zandweg Oostwaard hartelijk voor een mooie debatavond.

« Terug