Cultuurdebat een voltreffer

Cultuurdebat2vrijdag 16 februari 2018 17:40

Ike Roetman: 'Wanneer projectmatige subsidie niet aansluit bij de werkelijkheid waarmee organisaties te maken hebben en de toegang tot subsidie te ingewikkeld is moeten we vooral daar naar kijken. Waar activiteiten de samenleving versterken verdienen zij onze aandacht en inzet'.

Lijsttrekker Ike Roetman vertegenwoordigde de ChristenUnie-SGP donderdag 15 maart bij het Cultuurdebat in de Pauluskerk in Breukelen. Gastheer was dominee Harold Schorren en het debat stond onder de strenge maar bezielende leiding van dr. Quirijn van den Hoogen.

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te benadrukken dat aan cultuur doen en cultuur beleven vooral een samenbindend effect zouden moeten hebben. Op de vraag of er dan meer moet gebeuren was het antwoord van Ike Roetman: 'Cultuur moet vooral meer onder de aandacht worden gebracht van inwoners. Cultuur kan verbinden, levensvreugde doen toenemen, welzijn bevorderen en voor een zinvolle en plezierige dagbesteding zorgen'.

Maar vooral ook de gesprekken met aanwezigen waren zeer zinvol. 'Er zijn veel mensen die met overgave bezig zijn met cultuur in de gemeente Stichtse Vecht. Zij willen zich met hart en ziel inzetten maar zien zich niet altijd gesteund door de gemeente. Zo is de projectmatige subsidie niet in alle gevallen het beste middel om de doelen van de gemeente te bereiken', aldus Ike Roetman. We zien terug op een prettige en vooral ook leerzame bijeenkomst. Hartelijk dank vrijwilligers rond de Pauluskerk!

(foto werd genomen door Maarten Bootsma)

« Terug