Christelijk-sociaal waterbeheer

dinsdag 03 maart 2015 18:40

Soms veroorzaken regenbuien grote wateroverlast. Zelfs zo erg dat het water de huizen binnenstroomt en rioolwater de putten uitspuit. In Kockengen weet men hier alles van maar ook op andere plaatsen in Stichtse Vecht gaat het wel eens verkeerd. Welke overheid spreek je hierop aan? Wethouder Pieter de Groene. Heemraaden Jaap Verweij of Gijs van Leeuwen van Waterschap De Stichtse Rijnlanden? Niet voor iedereen is dit even duidelijk.

Het buitenhouden van water en het afvoeren van overtollig water is van oudsher een algemeen belang, waarbij polderbewoners genoodzaakt waren samen te werken. In de Grondwet van 1848 is de taak van waterbeheer bij de waterschappen neergelegd. Onder andere om te voorkomen dat gemeenten maatregelen zo treffen dat de wateroverlast naar buurgemeenten wordt verplaatst. In zo’n 60 jaar tijd is het aantal waterschappen teruggebracht van 2600 naar 24. En inmiddels zijn waterschappen gefuseerd met waterzuiveringsschappen en werd waterkwaliteitsbeheer aan bestaande verantwoordelijkheden kwantiteitsbeheer en waterveiligheid toegevoegd.

Duurzaam
Ook voor duurzaamheid is aandacht. Het klimaat akkoord van 2010 verplicht waterschappen een verbetering van energie-efficiëntie van 30% te bereiken in 2020. Maar duurzaamheid heeft ook te maken met consequente aandacht, ervoor zorgen dat andere beleidsterreinen of door de drang naar successen op kort termijn de bijzondere aandacht voor water niet hinderen.

Bijbels
De opdracht uit Genensis 1 om de schepping in cultuur te brengen en te bewaren vormt de basis om waterbeheer op een duurzame wijze, dus met ook voor zowel economisch, ecologische als maatschappelijke aspecten uitte voeren. Dus niet alleen (eenzijdig) kijken naar kosten, zoals sommige partijen doen,  maar ook de effecten meewegen voor natuur en maatschappij. Landbouw en natuur moeten in samenhang worden bekeken. Kennis uit de landbouw sector kan juist helpen om natuur en landbouw zo evenwichtig mogelijk te ondersteunen. Een ander belangrijk punt is de kwijtschelding van waterschap belastingen indien men een inkomen op bijstandsniveau heeft. En dan de toenemende hoeveel medicijnresten die hun weg naar het riool- en oppervlakte water. Dit vraagt om samen werking met en tussen andere overheidsorganen.

waterschappen zijn van wezenlijk belang. Uw stem is de moeite waard!

(bron: Denkwijzer, Jaargang 15, nummer 1)

« Terug