Kerkenvisie Stichtse Vecht.

Kockengen_NH_Kerk.jpgdonderdag 16 november 2023 14:20

Commissielid Johan Boele bracht op zaterdag 11 november namens de fractie ChristenUnie-SGP een bezoek aan deze bijeenkomst georganiseerd door de kerken in Stichtse Vecht. Op 19 december komt deze visie aan de orde in de gemeenteraad.

Er waren mensen uit de lokale politiek, kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters. De volgende thema’s kwamen aan de orde: Kerken, in beweging door Chris Schaapman van Kerk&Co, Kerkenvisie Stichtse Vecht door beleidsadviseur Valesca van den Bergh, Kerkgebouwen sluit je niet!? Maar hoe dan? en een workshop over “Hoe verduurzaam ik mijn kerk” en over “Best Practices”. De laatste over delen van ervaringen met o.a. transformaties van kerken in Stichtse Vecht. De ochtend gaf ons goede en nuttige informatie over dit onderwerp.

De kerkenvisie is een document wat een uitvoerige beschrijving geeft van de 39 kerkgebouwen in onze gemeente. Vanuit een breed scala aan criteria is gekeken naar de 'waarde' van kerkgebouwen in onze gemeente. Welke kerken zijn zo waardevol dat behoud ook voor de langere termijn zou moeten worden gegarandeerd. En voor welke kerkgebouwen geldt dat in mindere mate. Want alle kerkgebouwen instand houden is in financiel opzicht welhaast een schier onmogelijke opgave.

Wij realiseren ons maar al te goed dat kerkgebouwen ook emotionele waarde hebben. Huwelijken zijn daar gesloten of ingezegend, kinderen zijn daar gedoopt, een boven alles uitstekende kerktoren weer zien geeft een gevoel van thuiskomen, zondagse erediensten waar je goede herinneringen aan hebt.

Uiteindelijk moeten we met elkaar over dit ondewerp nadenken omdat steeds meer kerkgenootschappen het onderhoud van hun kerk nog maar ternauwernood kunnen betalen of dat kerkgebouwen helemaal leeg komen te staan. Dat laatste geeft ons als fractie te denken. Hoe mooi zou het zijn geweest wanneer deze visie om die redenen niet nodig zou zijn.

« Terug

Reacties op 'Kerkenvisie Stichtse Vecht.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.