Gaat opknapbeurt Maarsseveensevaart door?

Maarsseveensevaart.jpegmaandag 13 november 2023 10:01

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2023 kwam onder andere de renovatie van de Maarsseveensevaart aan de orde. Deze weg is al lange tijd toe aan een stevige opknapbeurt. Maar de Bewoners Belangen Bethune en Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder maken zich zorgen of het er van gaat komen.

Op 5 oktober was onze fractie, samen met enige andere raadsleden, aanwezig bij een door de belangenverenigingen georganiseerd informatiemoment langs de Maarsseveensevaart. Daar werd ons duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk deze opknapbeurt is en welke verwachtingen er in het verleden waren gewekt. Wij realiseren ons maar al te goed dat de opkanpbeurt die daar nodig is niet zo maar even kan worden gerealiseerd. Er is nog enig verder onderzoek nodig. Maar de belangrijkste zorg was of, wanneer dit onderzoek zou zijn afgerond, de aanbesteding ook werkelijk zou kunnen worden opgestart.

Uit de Programmabegroting 2024 werd niet voldoende duidelijk of de financiële middelen, nodig voor het opknappen van de Maarsseveensevaart daarin wel waren opgenomen. De betrokken bewoners hadden zich in grote getale gemeld bij de raadsvergadering van 7 november 2023 waar deze Programmabegroting zou worden behandeld. De motie, die deze zekrheid zou moeten bieden, werdunaniem aangenomen. Toch zorgde een woordspeling van de wethouder nog voor enige verwarring.

Daarom heeft onze fractie (nogmaals) de vraag gesteld of, wanneer in 2024 alles wat nodig is om een aanbesteding te kunnen starten gereed is, het geld niet een allerlaatste belemmering zal vormen om ook daadwerkelijk te starten. De wethouder deed (nogmaals) de toezegging dat wanneer er kan worden gestart de beschikbaarheid van budget niet de belemmerende factor zal zijn.

Onze fractie denkt dat met deze motie en toezegging er voldoende zekerheid is op de continuering van dit project.

« Terug

Reacties op 'Gaat opknapbeurt Maarsseveensevaart door?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.