Iedereen doet mee!

Iedereen doet mee.pngdonderdag 04 juni 2020 10:34

In het Sociaal Domein worden verantwoordelijkheden van gemeenten voor ondersteuning van inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp worden geregeld. Dit zijn wettelijke taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. We zijn blij met de kaders die de gemeente daarbij gaat hanteren.

Wat ons betreft moet deze ondersteuning snel en goed geregeld zijn. Wij vinden het belangrijk dat er geen enkel onderscheid wordt gemaakt anders dan dat u inwoner bent van Stichtse Vecht en zelfs daar valt nog wat op af te dingen, maar dat is een ander onderwerp.

Iedereen moet erbij horen en zoveel mogelijk mee kunnen doen. Dat is natuurlijk wat anders dan iedereen moet zoveel mogelijk en even veel van de gemeente kunnen krijgen of dat een bepaalde doelgroep zich willen laten voorstaan op een bijzondere positie.... Het primaire doel is iedereen erbij horen en zoveel mogelijk mee kunnen doen.

Maar wat daarvoor nodig is en de manier waarop de ondersteuning wordt geboden kan per doelgroep, zelfs op individueel niveau verschillen. De bedoeling is dat geen enkele doelgroep wordt vergeten, overgeslagen of buiten beeld raakt of blijft. Als er voor een specifieke doelgroep (extra) aandacht nodig is dan moet de gemeente die geven.

Maar wel vanuit het doel 'erbij horen en meedoen' met als uitgangspunten 1. Voorkomen is beter; 2. Samenspel van eigen keuze en onderlinge afhankelijkheid; 3. Iedereen doet mee en 4. Uw leefwereld is leidend.

De fractie ChristenUnie is tevreden met dit Integrale Beleidskader voor het Sociaal Domein.

Maar nu actie. Snel reageren op de behoefte die er is. Snel in gesprek met doelgroepen om te bepalen wat voor hen specifiek is in de aanpak om te komen tot het doel 'erbij horen en mee kunnen doen'.

Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen neemt u dan contact met ons op via Het contactformulier

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht