Kandidaten

 • 1. Ike Roetman

  Ike Roetman (ChristenUnie) is lijsttrekker van de partij. Hj woont in Maarssenbroek en is op dit moment raadslid in de gemeenteraad. Daarnaast is hij werkzaam bij KPN als Product Owner. Hij is geïnteresseerd in filosofie en coaching. Zijn gewenste verandering voor Stichtse Vecht? Minder vaak wachten op een perfecte oplossing, maar om als gemeente en gemeenteraad wendbaarder en zelflerend te zijn. Zo kunnen er sneller verbeterkansen gezien en doorgevoerd worden. En bovenal zullen de inwoners van Stichtse Vecht een betere kwaliteit in dienstverlening ervaren.

  TwitterFacebookInstagram
 • 2. Frans de Ronde

  Frans de Ronde (SGP) woont al 44 jaar in Maarssenbroek. Hij is raadslid en vormt samen met Ike de tweemansfractie in de raad. Hij houdt zich voornamelijk bezig met Ruimtelijke Ordening, Energie, Milieu & afval en Verkeer(sveiligheid). Hij maakt zich, net als veel jongeren, zorgen over het klimaat en huisvesting, maar is startklaar om zich daar de komende vier jaar vol voor in te zetten.

 • 3. Victor van Dijk

  Victor van Dijk (ChristenUnie) woont met zijn vrouw Annemieke en drie kinderen in Maarssenbroek. Hij werkt als Sociaal Juridisch Dienstverlener in de stad Utrecht. Hij wil zich inzetten om te werken aan een efficiënte, transparante gemeente, die oog heeft voor alle kernen en elk individu. Daarbij vindt hij dat de gemeente duidelijker en daadkrachtiger zou moeten handelen, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Geen symboolpolitiek, maar betrouwbaarheid en een gedegen belangenafweging in het belang van de inwoners van Stichtse Vecht.

  TwitterInstagram
 • 4. Kees de Visser

  Kees de Visser (SGP) is werkvoorbereider in de bouw en woont in Kockengen met vrouw en kinderen langs de Heicop. Dat is de mooiste plek van Stichtse Vecht voor hem. Hij zou zich graag in willen zetten om de veiligheid op straat te verbeteren door bijvoorbeeld goed contact tussen wijkagent en inwoners. Maar ook betere verlichting op schoolroutes en het behoud en onderhoud van begraafplaatsen staat hoog op zijn agenda. Alles vanuit een bijbelse opdracht om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

 • 5. Immanuel Wijland

  Immanuel Wijland (ChristenUnie) woont met zijn vrouw Jessica (en twee kittens) in Maarssen. Hij werkt als Training Designer bij de luchtverkeersleiding én als freelance Kanjertrainer. Hij zou zich in willen zetten voor een vergroening van wijken. Maar ook voor meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren en ouderen en het voor starters toegankelijk maken van de woningmarkt. In deze tijd van onzekerheid en onrust, wil hij met de ChristenUnie-SGP bouwen aan een samenleving waarin we naar elkaar omzien. Als we onze buren helpen wanneer nodig en zorgen voor de kwetsbaren dichtbij, dan geven we handen en voeten aan de politiek waar Immanuel in gelooft.

 • 6. Jan Grisnich

  Jan Grisnich (SGP) is 31 jaar en gelukkig getrouwd met Heleen. In het dagelijks leven werkzaam als bedrijfsleider in de grond-, water- en wegenbouw sector. Zij wonen samen met hun vier kinderen in het mooie Nieuwer Ter Aa. Hij zou zich graag inzetten voor het realistisch verduurzamen van onze leefomgeving, het betaalbaar wonen binnen de dorpskernen mogelijk maken en een plaatselijke overheid die ten dienste staat aan de samenleving. 'Onze gemeente kent veel mooie plekjes. Dicht bij huis geniet ik van de natuur en de weidse uitzichten langs de Boterwal en Bosdijk'. Hij voelt zich thuis bij de ChristenUnie-SGP vanwege de praktische standpunten gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. We zijn op deze aarde rentmeesters die verantwoording af moeten leggen voor onze daden. Omzien naar elkaar en passende zorg voor ieder die dit nodig heeft moet vanzelfsprekend zijn. Wonen, infrastructuur en de verduurzamingsopgave zijn onderwerpen waar hij graag aan bijdraagt.

 • 7. Wilke Sloesarwij

  Wilke Sloesarewij (ChristenUnie) woont met veel plezier in Nieuwer Ter Aa samen met haar man en drie kinderen. Werkzaam als fondsenwerver bij Vrienden van Abrona, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de fractie ChristenUnie-SGP actief als commissielid binnen het Sociaal Domein. De rivier de Aa is een prachtige plek waar je heerlijk kunt zwemmen, roeien en als het even kan schaatsen. Een historische plek waar in het verleden diverse kasteeltjes hebben gestaan. Het vergroten van de leefbaarheid in kleine kernen door aandacht te hebben voor vergroten van de zelfredzaamheid en de mogelijkheid om betaalbare koop- en huurwoningen te bouwen. Zo kunnen o.a. jongeren blijven wonen in de dorpen en zich actief inzetten voor bijvoorbeeld de kerken, sportclubs en vrijwillige brandweer.

 • 8. Kees van Vuuren

  Kees van Vuuren (SGP) woont in Kockengen. In de huidige raadsperiode is hij commissielid namens de SGP. Voor het gedeelte dat hij niet gepensioneerd is, werkzaam op de administratie van een uitvaartonderneming. Vaak op de fiets te vinden. Wat hem betreft is de inzet: (mee)werken aan verbetering waar dat kan in en voor Stichtse Vecht, zowel plaatselijk als in regionaal verband met de Bijbel als richtsnoer.