Reactie op antwoorden minister Harbers op voornemen veerpont Nieuwer Ter Aa

veerdienst NTA-1.jpgdonderdag 10 maart 2022 14:31

De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft gereageerd op de antwoorden van minister Harbers. In navolgende tekst een integrale weergave van onze reactie op de gegeven antwoorden. Een link naar de vragen en antwoorden zijn in de tekst opgenomen.

De vragen en antwoorden

De vragen aan en antwoorden van minister M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Onze reactie

Bij antwoord 2
 • De nautische onveiligheid van de veerpont is na een ongeluk ruim 10 jaar geleden, met dodelijke afloop (waarvan de oorzaak overigens niet definitief is vastgesteld) in onderzoek genomen. Dit onderzoek is gestopt voordat het tot een uiteindelijke afronding kwam. Deze tijd had kunnen worden gebruikt om tot een alternatieve oplossing te komen.
 • Wij staan in goed contact met onze wethouder en hebben de indruk dat er van overleg helemaal geen sprake is. 
 • Het rapport van Marin geeft mogelijkheden aan om de veiligheid (nog verder) te verbeteren. Dit geeft voldoende ruimte om tot een alternatieve oplossing te komen.
Bij antwoord 3
 • We verschillen duidelijk van mening over de verkeersveiligheid van de nu beschikbare alternatieve routes. De hoeveelheid veilig genoemde verkeerssituaties (zoals langsrijdend verkeer, oversteken en dergelijke) zorgen bij elkaar voor meer risico op ongelukken dat de veerpont in zijn huidige functioneren.
 • Gesprek voeren over de sociale veiligheid zorgt niet voor verbetering. Deze veiligheid moet sowieso, los van de discussie over de veerpont worden opgelost. Dit is dus geen onderhandelingspositie.
Bij antwoord 4
 • Wij vinden dat het geven van een advies wel degelijk hoort bij de besluitvorming. De indruk wordt gewekt alsof er nog geen besluitvorming aan het plaatsvinden is. Wanneer de minister eenmaal heeft besloten om het advies van RWS te volgen maakt hij het zichzelf wel heel lastig om daarop terug te komen. Dus praktisch gesproken zitten we al wel in het besluitvormingsproces.
 • Wij hebben geen signalen als zou RWS al sinds 202 in gesprek zijn met de gemeente over dit onderwerp. Wij betwijfelen dit ook ten zeerste omdat we daarvan dan al hadden vernomen.
 • Er wordt gesproken over hoe het wegvallen van de veerpont kan worden opgevangen. Los van het feit dat deze veerpont helemaal niet moet wegvallen vinden wij dat voordat de veerpont wegvalt er een aanvaardbaar alternatief beschikbaar moet zijn. Beloftes vooraf die naderhand niet worden nagekomen hebben in het verleden al vaker geleid tot teleurstelling en frustratie en verder afnemend vertrouwen in de overheid.
Bij antwoord 5
 • Bij diezelfde verbreding is vast ook ter sprake gekomen dat er blijvend een verbinding (lees pontonbrug of veerpont) op de locaties van de veerpont beschikbaar zou blijven.
 • De aanpak lijkt een beetje op de belofte dat de A2 vijf-baans mocht worden onder voorwaarde dat deze 100 km/uur zou blijven. Ook deze belofte is geschonden. In eerste instantie met het toch toestaan van 130 km/uur, later met het slecht deels bijstellen naar 100 km/uur ('s nachts mag er nog steeds 130 km/uur worden gereden).
Bij antwoord 7
 • Waarom een participatietraject opstarten wanneer al duidelijk is dat voor het besluit totaal geen draagvlak bestaat. De juridische kracht van de landelijke overheid is veel sterker dan die van inwoners. Waak ervoor dat de overheid mogelijk juridisch wel in het gelijk zou kunnen worden gesteld maar dat de afstand inwoners - overheid nog groter wordt. Dit zou tegengesteld zijn aan het voornemen van het nieuwe kabinet.
Bij antwoord 8
 • Zie opmerkingen bij antwoord 2
 • Het varen van grote schepen met hoge frequentie en bepaalde snelheid wordt zo lijkt het als uitgangspunt gehanteerd. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ook schepen kunnen worden gemaand over een bepaalde afstand met een lagere snelheid te varen. Dit lost het hier veronderstelde probleem direct helemaal op  En er zijn voorbeelden waar dit wel gebeurt of kan wanneer het bijvoorbeeld oevers of kruisend verkeer betreft. Voor mensen kunnen we die aanpassingen niet maken?
 • De voorgestelde verbeteringen uit het Marin rapport waarvan er enige al zijn doorgevoerd hebben nog geen kans gehad zich te bewijzen. En wanneer deze zijn doorgevoerd kan RWS zich niet meer beroepen op dit rapport omdat een nieuwe situatie is ontstaan sinds dit onderzoek plaatsvond.
 • Voor zover MARIN aangeeft dat de maatregelen geen blijvende oplossing bieden heeft zij het over op termijn uit de vaart nemen. Dat biedt RWS dus ruimte om tot een aanvaardbare oplossing te komen en niet per datum ergens deze of volgende jaren.
Bij antwoord 9
 • In dit verband het woord 'vervelend' gebruiken getuigt van onderschatting van de impact die dit heeft op de bewoners. Het nu beschikbare alternatief is gevaarlijker en men voelt zich diep geschoffeerd door dit voornemen omdat de veerpont nou eenmaal hoort bij Nieuwer Ter Aa en Breukelen.
Bij antwoord 11
 • De minister lijkt het hier heel schappelijk te vinden wanneer hij stelt 'WIj halen iets weg, jullie zorgen voor een alternatief'. RWS zit met dit probleem, niet de gemeente. RWS en de minister moeten niet op deze manier de zaak nu afschuiven naar de gemeente. Zo zij dat wel wens te doen moet er minstens worden gesproken over (financiële) garanties maar eigenlijk over het gereed zijn van een aanvaardbaar alternatief voordat de veerpont verdwijnt.
 • Bij Nigtevecht is een fietsbrug neergelegd waar eerder niets was. Hier wordt iets ontnomen. Dat weegt zwaar genoeg om een alternatief te bieden voordat deze veerpont verdwijnt.

Onze reactie is gestuurd aan de gedeputeerde Provincie Utrecht, statenleden van ChristenUnie en SGP, kamerleden van CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP

Tot zover

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht