Opbrengst van onze kernentour

Campagneauto.jpgvrijdag 04 maart 2022 17:11

De afgelopen weken zijn wij in alle kernen op bezoek geweest en hebben wij ons oor te luisteren gelegd. We hebben mensen die ene vraag gesteld: ‘Wat heeft voor uw dorp de hoogste prioriteit?’ Natuurlijk zijn er zoveel meningen als er inwoners zijn. Toch willen wij u de reacties die wij kregen niet onthouden. Daarom hieronder een compilatie. Misschien staat uw prioriteit er niet bij. Laat u in dat geval een reactie achter.

Loenen aan de Vecht

Er mogen wel meer huizen bij komen. Ook de saamhorigheid kan worden vergroot. We zouden beter naar elkaar kunnen luisteren. Meer winkels zou wel mooi zijn. Hoe zit het met die plannen voor ‘gasloos’? Een schone openbare ruimte. Het centrum zou meer mogen bruisen. Ruimte houden om te bewegen, onder andere daartoe het zwembad in Breukelen open houden. Het kruispunt Bloklaan-Rijksstraatweg kan voor fietsers veiliger. De 30 km op de Rijkstraatweg richting Nieuwersluis vraagt aandacht. Racefietsers op de Mijndensedijk en Oud Over.

Vreeland

Parkeren aan het Sperwerveld mogelijk maken. De wegen zijn aan onderhoud toe. Saamhorigheid bevorderen. Geen vrachtverkeer door onze straten. Wat meer naar elkaar luisteren. Wat jammer hoe de containers de omgeving van de muziektent rommelig maken. Er is wel behoefte aan woningen. Het zou fijn zijn wanneer er een huisarts komt. De verlichting langs de route Vreeland-Loenen aan de Vecht de Heul. Mogelijkheid om zonnevelden in eigen beheer te nemen. Waardeer een actieve dorpsraad. Het dorpshuis moeten worden behouden. Bergseweg is wel lekker rustig zo. De toenemende drukte op de N201. Een terras bij dorpshuis met toeristisch opstappunt met parkeren en toilet voor toeristen. Een wekelijkse warenmarkt.

Loenersloot

Zorgen dat er langzamer wordt gereden bij de school. Meer begroeiing bij school. Dat er meer jongeren blijven/komen wonen. De cohesie bevorderen. Behoud va de kleinschaligheid. Een speelplaats voor de jeugd. Meer groen in de bebouwde omgeving. Een kerk. 

Maarssendorp

Glasvezel in het buitengebied. Een veilige omgeving. Behoud van het aanwezige groen. Bereikbaarheid en toegankelijkheid in het algemeen. Snelheid op de Plesmanlaan en Driehoekslaan handhaven. Veiligheid voor kinderen in het algemeen en rondom scholen in het bijzonder. Meer variatie in winkels en aanpak van leegstand. Veiligheid in het verkeer. Woningen voor een brede groep, zowel starters als doorstromers. Een duurzame samenleving bouwen. De nieuwe bushalte bij Zandweg-Oostwaard vergroot gevaar voor overstekende voetgangers. Meer voorzieningen voor ouderen. Goed bestuur die beter nadenkt over beslissingen (bijvoorbeeld korten budget bibliotheek).

Tienhoven

Meer speelgelegenheid voor kleine kinderen. Veiligheid voor onze kinderen. Ruimte voor particuliere bouwinitiatieven. 

Nieuwersluis

Speelplek voor kinderen. Meer parkeerplaatsen. Fietsbrug snel in orde maken. Hoge snelheid van het verkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal trekt in zomermaanden de Dannegracht leeg. Plaats eens verkeerslichten bij de versmalling in de Rijksstraatweg.

Breukelen

Hou de Veerpont bij Nieuwer Ter Aa in de vaart. Meer ruimte voor sport en spel. Een tweede Vechtbrug is nodig. Vriendelijkheid van de mensen. Winkelaanbod, in het bijzonder kleding. De Brustraat is toch wel een bottleneck. Schone openbare ruimte. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Meer aandacht voor leefbaarheid. In bepaalde wijken veel rommel op straat. Activiteiten voor ouderen in stand houden. De saamhorigheid bevorderen. We zijn over het algemeen best wel tevreden. 

Kockengen

Laten we Kockengen Waterproof vooral wel doorzetten. Begraafplaats moet goed worden onderhouden. Zorg voor het grote buitengebied rond Kockengen. Veiligheid op provinciale wegen voor boodschappen in Breukelen en schoolgaande kinderen. Sport en spel om het dorp levendig te houden. Nieuwe woningen.

Nieuwer Ter Aa

Best wel tevreden met wonen in dit dorp. Het zou fijn zijn wanneer er na schoolse kinderopvang komt. Nieuwbouw buiten de rode contouren nu eens doorzetten. De veerpont mag niet uit de vaart worden genomen.

Maarssenbroek

Onderhoud van de openbare ruimte waaronder bevorderen dat er geen afval en zwerfvuil wordt gedumpt. Hondenpoep is nog regelmatig een ergernis. Meer voorzieningen voor de jeugd waar je niet snel weer wordt weggestuurd. Veiligheid. Meer woningen om wachtlijst te verkorten. Voldoende parkeerplaatsen. Ook huurwoningen onderhouden en verduurzamen. Meer groen in de bebouwde omgeving.

Oud zuilen

Er is wel behoefte aan meer parkeerruimte, maar waar? Fietsers door het dorp rijden te hard en gedragen zich soms schaamteloos. Behoud de authentieke natuur in de omgeving en het karakter van het dorp. Het parkje bij de brug wordt nogal rommelig. Behoefte aan woningen en knarrenhofjes in de buurt, bijvoorbeeld Maarssen. Een ontmoetingsplek voor inwoners.

Nigtevecht

Jeugd betrekken maatschappelijke uitdagingen zodat ze praktijkervaring met samenredzaamheid opdoen. Het losloopgebied is te gevaarlijk zo langs de weg. Meer groen en perk op hoek Raadhuisstraat-Jonkheer Huydecoperstraat in beheer geven bij omwonenden. Beter voorziening voor kinderen. Het dorpshuis zou wel vaker open mogen zijn. Wandelpad waar je niet van je sokken wordt gereden door fietsers. Aanwijzingsborden voor fietsers richting Weesp duidelijker. Openbaar vervoer nu te beperkt. Wat meer woningen voor doorstromen en starten.

Hoe verder?

De antwoorden verschillen per woonkern. Dat toont maar weer eens aan dat Gebiedsgericht Werken noodzakelijk is om kernen in hun waarde te laten. Maar meteen ook wel dat we per kern nog verder moeten praten om inzichtelijk te krijgen wat daar nu als eerste aan bod moet komen. De gemeente kan, zeker op dit moment, niet alles tegelijk oppakken. Wél hebben we (nog) meer inzicht in wat u belangrijk vindt.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht