Als je minder goed mee kan doen

omroep-microfoonwoensdag 07 oktober 2020 09:47

Mensen die minder goed mee kunnen doen worden in één naam gevangen, 'de minima'. En de gemeente moet beleid maken voor deze 'doelgroep'. De ChristenUnie-SGP nodigt álle inwoners van Stichtse Vecht uit daaraan mee te doen.

'Wat willen we met deze mensen bereiken?' Het college stelt voor in te zetten op bestaanszekerheid, preventie, vroeg signalering, slimmer en eenvoudiger en samenwerking. In de commissievergadering Sociaal Domein van 6 oktober peilde het college de mening van de commissieleden.

De ChristenUnie-SGP vindt 'bestaanszekerheid' een te mager begrip. Wij vinden dat het moet gaan over 'goed SAMEN leven'. Je wilt toch in deze tijd niet alleen maar je hoofd boven water kunnen houden maar gewoon meedoen? De volgende is 'voorkomen is beter dan genezen'. 'Ja, logisch' zou je zeggen maar sommige van die maatregelen kosten veel geld en leveren zo bitter weinig op. Kan dat niet effectiever? En de 'vroegsignalering' zoals we dat nu doen is in veel gevallen veel te laat.

'Slimmer en eenvoudiger' staat volgens ons voor 'je boerenverstand gebruiken' en dat zou geen beleid moeten zijn maar de normaalste zaak van de wereld. En 'samenwerken' is in veel gevallen met slechts een selecte groep van (vooral) aanbieders. 'Hoe gaan wij samen dit varkentje wassen'.

Hoe zit het met 'de kracht van de samenleving?'. Kan de overheid dit zonder de samenleving, zonder u als inwoner van Stichtse Vecht? Onderschat niet hoe veerkrachtig mensen die het minder breed hebben zijn. Zie hen dus niet als minima maar als mooie mensen. Onderschat niet hoeveel hulp wij onze medemens kunnen bieden. Betrek deze hulporganisaties bij dit beleid. Maar ook mensen die het minder breed hebben, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers op dit gebied, hulporganisates, belangenorganisaties en ga zo maar door, kortom alle inwoners van Stichtse Vecht.

In het voorjaar 2021 komt het minimabeleid ter bespreking naar de gemeenteraad. Tot die tijd hebben wij de mogelijkheid om mee te bouwen aan dit beleid. Wij van de ChristenUnie-SGP dagen u uit ons te bestoken met goede suggesties. We zullen ons ervoor inzetten om deze kracht van de samenleving door te laten werken in het minimabeleid.

« Terug

Reacties op 'Als je minder goed mee kan doen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.