Hoe staat het met de democratie in Europa?

Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukemamaandag 13 mei 2019 15:25

Thema 6e Egbert Schuurmanlezing

Op donderdag 23 mei a.s. wordt in het Bonifatiushuis de zesde Egbert Schuurmanlezing gehouden. Prof. dr. Roel (R) Kuiper zal deze verzorgen. Centraal staat daarbij de vraag: ‘Hoe staat het met de democratie in Europa?’ Daar valt veel over te zeggen: er is de nodige kritiek van burgers op de Europese Unie en in Oost-Europese landen is de rechtstaat in het geding. Wat is de bijdrage van christelijke politiek voor een stabiele toekomst voor Europeanen?

Vanuit zijn brede maatschappelijke en wijsgerige oriëntatie constateert de spreker dat het niet zo goed gaat met de democratie in Europa. Voor veel Europeanen dient de democratie in Amerika vandaag niet langer als voorbeeld. In Oost-Europese landen wordt gesproken over een ‘illiberale democratie’ die anders zou zijn dan de westerse democratie, en de rechtsstaat in gevaar brengt. De Europese Unie heeft een gebrek aan transparantie en een teveel aan bemoeizucht. In tal van Europese landen leidt een mix van oude nationalistische ideeën en nieuwe externe dreigingen tot populistische en anti-Europese bewegingen. Wat is het democratische antwoord van christelijke politiek voor een stabiele toekomst van de Europeanen?    

Professor Kuiper is rector en bestuursvoorzitter van de Theologische Universiteit in Kampen, waar hij ook doceert als hoogleraar ‘Christelijke identiteit’. Sinds 2007 is hij lid van de Eerste Kamer en in 2011 werd hij de opvolger van Egbert Schuurman als voorzitter van de ChristenUnie fractie.De heer Kuiper was voorzitter van de Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten. 

De jaarlijkse Egbert Schuurman lezing wordt georganiseerd door de afdelingen van de ChristenUnie in Stichtse Vecht en de provincie Utrecht. Hiermee wordt beoogd om zowel het eigen nadenken over actuele politieke en maatschappelijke problemen te bevorderen, als ook in bredere kring belangstelling hiervoor te wekken.

De avond begint om 20:00 uur en het adres is Kerkplein 18 te Breukelen. De toegang is gratis en vanaf 19:30 bent u welkom.

« Terug

Reacties op 'Hoe staat het met de democratie in Europa?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.