Instandhouding PAUW het doel?

PAUWvrijdag 03 maart 2017 11:44

De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft zich meermalen gebogen over de vraag hoe om te gaan met de uitdaging ‘PAUW’. Maar heet de uitdaging waarvoor de gemeente zich gesteld ziet wel ‘PAUW’. De instandhouding van PAUW is voor veel partijen een doel op zich geworden. De ChristenUnie-SGP ziet echter een ander primair doel.

Mensen aan de slag!

Het belangrijkste is dat mensen die vallen onder de participatiewet zo snel en zo goed mogelijk weer aan het werk komen. Soms zijn mensen kort aangewezen op een uitkering en komen op eigen kracht weer aan de slag. Andere mensen hebben daarmee meer moeite. Dan is tijdelijke ondersteuning nodig om weer aan de slag te komen, zijn zij aangewezen op permanente begeleiding of kunnen niet meer meekomen in het reguliere bedrijfsleven.

Onze uitdaging!

De uitdaging waarvoor de gemeente staat is een zo groot mogelijk kans op passende arbeid. Het primaire belang ligt bij de zorg voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Dat zij goed en passend werk vinden.

Hoe gaan we dat doen?

Er zijn een aantal kaders en uitgangspunten die de fractie ChristenUnie-SGP daarbij zou willen (blijven) hanteren.

Uitgangspunten

  1. Hou rekening met de impact van veranderingen op medewerkers. Werknemers waarvoor we dit doen moeten zo min mogelijk last ondervinden van wijzigingen in aanpak. Bij voorkeur op de arbeidsplaats blijven waar men nu ook zit.
  2. Bedien de hele doelgroep. Niet alleen groepen met een bepaalde loonwaarde maar alle (anders) bijstandsgerechtigden. Pas de ondersteuning aan op de behoefte van een werknemer. Zorg dat ondersteuning kan worden aangepast naar veranderende omstandigheden.
  3. Begeleid mensen zo veel mogelijk naar een hogere loonwaarde. Maak een vloeide overgang mogelijk naar een meer beschermde werkplek in geval het iets minder gaat.
  4. Zorg voor continuïteit. Maak de oplossing duurzaam en zo min mogelijk afhankelijk van (soms noodzakelijke) verandering in bestuurlijke of organisatorische systemen.
  5. Hou rekening met de behoefte van (ook) kleine ondernemers. Arbeidsplaatsen zijn schaars. Zorg ervoor dat werkgevers minimale last ondervinden van bijkomende zaken zoals begeleiding, aanspreekpunten etc.
  6. Zorg voor werkplaatsen. Soms willen (kleinere) bedrijven meer dan werknemers. Zij willen een deel van het (productie) werk uitbesteden. Zorg dat ook zo (productie) arbeidsplaatsen beschikbaar blijven.
  7. Zorg dat werkplaatsen efficiënt worden gefaciliteerd. Een goede verhouding tussen regionale spreiding en consolidatie.
  8. De komende veranderingen moeten financieel en economisch verantwoord zijn.
  9. Er zijn alternatieve, concurrerende aanbieders van goede oplossingen. Zoek creatieve vormen met het maximale voordeel voor de werknemers.
  10. Behoud van PAUW in de huidige vorm is niet het primaire doel. Wij onderkennen dat PAUW een grote hoeveelheid kennis en ervaring heeft. Het zou zonde zijn wanneer die verdampt.

Kortom

Belang van inwoners voorop, hou ondernemers aangesloten want zij bieden werk en zorg voor een goede financieel economische balans. Een deel van deze uitgangspunten is niet nieuw want komen rechtstreeks uit het Participatie beleid. Met de genoemde kaders en uitgangspunten op het netvlies kijkt de ChristenUnie-SGP naar de ‘uitdaging’ PAUW.

« Terug