Thema 6e Egbert Schuurmanlezing

RSS icon linking to RSS overview

Tekst zesde Schuurmanlezing over 'Democratie in Europa'

Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukemavrijdag 24 mei 2019 10:46 Hoe is het met de democratie in Europa vandaag?

Op donderdag 23 mei heeft prof. dr. Roel Kuiper- fractievoorzitter ChristenUnie Eerste Kamer- in Breukelen de zesde Egbert Schuurmanlezing uitgesproken.
Hoe is het met de democratie in Europa vandaag? Voor veel Europeanen dient de democratie in Amerika vandaag niet als voorbeeld. Intussen worstelen zijzelf met hun eigen democratie. In Oost-Europese landen wordt gesproken over een ‘illiberale democratie’ die anders zou zijn dan de westerse democratie, en de rechtsstaat discutabel maakt. Overal in Europa bekritiseren burgers de Europese Unie vanwege een gebrek aan transparantie en een teveel aan bemoeizucht. Er wordt geklaagd over Europese instituties en er is sprake van ‘democratische vervreemding’. In tal van Europese landen leidt een mix van oude nationalistische ideeën en nieuwe externe dreigingen tot populistische en anti-Europese bewegingen. lees verder

Hoe staat het met de democratie in Europa?

Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukemamaandag 13 mei 2019 15:25 Thema 6e Egbert Schuurmanlezing

Op donderdag 23 mei a.s. wordt in het Bonifatiushuis de zesde Egbert Schuurmanlezing gehouden. Prof. dr. Roel (R) Kuiper zal deze verzorgen. Centraal staat daarbij de vraag: ‘Hoe staat het met de democratie in Europa?’ Daar valt veel over te zeggen: er is de nodige kritiek van burgers op de Europese Unie en in Oost-Europese landen is de rechtstaat in het geding. Wat is de bijdrage van christelijke politiek voor een stabiele toekomst voor Europeanen? lees verder

Pleidooi voor het opstellen van een kerkenvisie

Kerk Breukelen.jpgdonderdag 25 april 2019 09:52 De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, onderdeel van het Ministerie van OC&W stelt aan gemeenten subsidies beschikbaar om een kerkenvisie op te stellen. De ChristenUnie-SGP heeft vragen gesteld over de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. lees verder