Hebben wij een economie of heeft de economie ons? Thema 3e Egbert Schuurmanlezing

635884606070980010vrijdag 22 januari 2016 11:36

Op donderdag 28 januari a.s. wordt in het Bonifatiushuis de derde Egbert Schuurmanlezing gehouden. Prof. dr. Govert (G.J.) Buijs zal deze verzorgen. Centraal staat daarbij de vraag: ‘Hebben wij een economie of heeft de economie ons? Een verkenning op het grensvlak van politiek en economie.’

Vanuit zijn vakgebied constateert de spreker dat  het goed gaat met de economie, maar het herstel is nog ‘broos’, zo horen we rondzoemen. Daarnaast wordt er volop gesproken over de economie van morgen: flexibilisering, deeleconomie, geglobaliseerde economie, robotisering, marktwerking, vergroening, circulaire economie, etc. etc. In deze lezing staat de basisvraag centraal waarom wij mensen eigenlijk een economie hebben. Wanneer gaat het echt goed met de economie? Zijn onze cijfers en modellen eigenlijk wel in staat uit te drukken waarom het echt gaat in de economie? Kunnen we een (betere) maatstaf ontwikkelen waarmee we kunnen beoordelen of het echt goed gaat met de economie, en dus met ons mensen? Hoe dient dan de economie van de toekomst er uit te zien wil ze echt bijdragen aan ‘goed leven’? 

Professor Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie & levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de verhouding van levensbeschouwing en ‘civil society’, het geheel van organisaties en initiatieven die zich bevinden tussen overheid, economie en privésfeer, dus non-gouvernementeel en non-profit. Wat was historisch gezien de rol van religie in het ontstaan van dit ‘middenveld’?

De jaarlijkse Egbert Schuurman lezing wordt georganiseerd door de afdeling van de ChristenUnie in Stichtse Vecht. Hiermee wil de kiesvereniging zowel het eigen nadenken over actuele politieke en maatschappelijke problemen bevorderen, als ook in bredere kring belangstelling hiervoor wekken.

De avond begint om 20:00 uur en het adres is Kerkplein 18 te Breukelen.

« Terug