Jacqueline Koops beoogd opvolger van wethouder Henk van Rhee

Jacqueline Koopswoensdag 22 april 2015 19:59

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie-SGP in Stichtse Vecht stelt Jacqueline Koops voor als nieuwe wethouder voor het college van B&W van Stichtse Vecht. Als de gemeenteraad op 19 mei aanstaande instemt met deze voordracht wordt Jacqueline Koops opvolger van wethouder Henk van Rhee, die in februari onverwacht overleed.
Het is de bedoeling dat Jacqueline Koops de gehele portefeuille van de heer van Rhee overneemt. Daarin ligt een belangrijk accent op de WMO en volksgezondheid, maar ook de overheveling van AWBZ-taken, het subsidiebeleid, natuur en landschap en dierenwelzijn maken deel uit van het takenpakket.

Mr. Jacqueline Koops-Scheele (45) studeerde rechten in Leiden en was daarna een aantal jaren werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Sinds 2002 is zij actief in de politiek, vanaf 2006 als het eerste raadslid voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Amstelveen. In 2010 gaf zij de advocatuur op om wethouder te worden van de gemeente Amstelveen. Haar portefeuille betrof het gehele sociale domein, inclusief alle decentralisaties. In die hoedanigheid had ze diverse nevenfuncties, zoals vice-voorzitter van het SW-bedrijf AM Groep (Sociale Werkplaats bedrijf van het regionale werkvoorzieningschap voor Amstelland en Meerlanden) en voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland. In april 2014 keerde Koops niet terug in de nieuwe coalitie en werd weer raadslid. Bij de ChristenUnie staat ze op nummer 10 van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.  Mevrouw  Koops is gehuwd en moeder van een zoon en een dochter en woont  in Amstelveen .
De functie van wethouder van Stichtse Vecht is parttime (0,6).

Fractievoorzitter Ike Roetman: 'Wij zijn als fractie zeer verheugd Jacqueline Koops kandidaat te mogen stellen. De ervaringen die zij als wethouder heeft opgedaan  bij actuele ontwikkelingen in het sociale domein en als bestuurder bij organisaties in dit werkveld,  vinden wij van doorslaggevend belang. Wij zijn ervan overtuigd dat zij met groot enthousiasme invulling zal gaan geven aan deze  functie. ‘

Jacqueline Koops is zeer vereerd met de voordracht. 'Ik kijk ernaar uit om, als de gemeenteraad daarmee instemt,  in de gemeente Stichtse Vecht aan de slag te gaan. Er is zo veel te doen in het sociale domein en op de overige terreinen van de portefeuille . Voor deze gemeente en die aandachtsgebieden  wil ik mij graag volledig inzetten.'

« Terug