De ChristenUnie-SGP wil verstening en natuur meer in balans

Perforatie.png

Een sterk vereenvoudigd beeld van geperforeerd bouwen. De oppervlakte van het grijze gebied is in beide plaatjes hetzelfde. De doorstroming van natuur is bij geperforeerd bouwen wél mogelijk.

woensdag 27 september 2023 14:13

Op dit moment worden uitbreidingen van het woningaanbod gedaan door inbreiden. De stukjes natuur en vrije ruimte die er nog zijn in een bestaande woonkern vallen ten prooi aan verdere verstening. Nieuwe bebouwing wordt pal tegen de bestaande aangezet. De ChristenUnie-SGP wil dat anders.

Op dinsdag 26 september werd de Woonvisie 2023-2030 aan de gemeenteraad voorgelegd. De ChristenUnie-SGP diende onder andere amendement in om de kwaliteit van wonen in Stichtse Vecht verder te verbeteren. Dit amendement vraagt om een manier van bouwen die verstening en natuur nog beter met elkaar in balans brengt. De ChristenUnie-SGP wil de stukken natuur in de bebouwde omgeving uitbreiden en voorkomen dat nieuwe bebouwing direct tegen de bestaande bebouwing wordt gezet.

Ons voorstel is om in woonkernen natuur juist vrij te maken of te houden en nieuwbouw verder van de bestaande bebouwing te plaatsen. Deze wijze van bouwen, die we geperforeerd bouwen noemen, bevordert de doorstroming van natuur in de bebouwde omgeving en biedt inwoners vanuit hun woning meer zicht op natuur en de mogelijkheid van verblijf in een groene omgeving in de directe nabijheid. Helaas haalde dit amendement geen meerderheid. De ChristenUnie-SGP zal zich echter blijven inzetten voor een betere balans tussen verstening en natuur, goed voor zowel plant, dier als mens.

« Terug

Reacties op 'De ChristenUnie-SGP wil verstening en natuur meer in balans'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.