2022 in zeven hoogtepunten

jaaroverzicht2022-website.pngdonderdag 05 januari 2023 16:06

We kijken terug op 2022. Voor ons het jaar van onder andere de raadsverkiezingen, de stikstofdiscussie en het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht. In deze terugblik willen we graag aan onze kiezers en alle inwoners van de gemeente laten zien wat voor ons hierin de hoogtepunten zijn geweest.

Kernentour 

In aanloop van de verkiezingen in maart, bezoeken we alle kernen en leggen onze oor te luister. We stellen mensen die ene vraag: ‘Wat heeft voor uw dorp de hoogste prioriteit?’. Voor alle 12 kernen doen we een inventarisatie en de antwoorden verschillen per kern. Dat toont maar weer eens aan dat Gebiedsgericht Werken noodzakelijk is om kernen in hun waarde te laten. Uiteraard kan niet alles direct opgepakt worden door onze partij of de gemeente. Maar we hebben wél (nog) meer inzicht in wat de inwoners van Stichtse Vecht belangrijk vinden. 

goedSAMENleven-award 2022 

Ieder jaar reiken we de goedSAMENleven-award uit aan een persoon of organisatie die zich inzet voor een betere samenleving. Op zaterdag 5 maart reikte Gert-Jan Segers in Kockengen de goedSAMENleven-award 2022 uit. De award wordt uitgereikt aan de inwoners die het initiatief hebben genomen om een crowdfundingsactie te starten voor een gezin dat hun huis is kwijtgeraakt door een woningbrand. Het is bijzonder om te zien hoe de inwoners van Kockengen omzien naar elkaar en klaar staan om te helpen als het nodig is.  

Verkiezingen 

Precies 1700 mensen uit Stichtse Vecht vertrouwen op woensdag 16 maart ons hun stem toe. Dat is 6,2% van de stemmen. Daar zijn wij heel dankbaar voor. We gaan dus met twee zetels ons inzetten voor een Goed Samen Leven in Stichtse Vecht.  

Formatie 

De maanden april, mei en juni staan in het teken van de formatie van een nieuw college. We nemen een constructieve houding aan in de gesprekken met de formateur. Dit leidt niet tot deelname aan het nieuwe college, maar geeft wel de kans het nieuwe college richting mee te geven over onderwerpen die wij belangrijk vinden.  

Motie stikstof 

De aankondiging van stikstofmaatregelen voor agrariërs leidt vanaf juni tot grote boerenprotesten. Samen met de fractie van het CDA uiten we onze bezorgdheid over de mogelijk grote gevolgen van de uitvoering van de aangekondigde stikstofmaatregelen van de regering. Hoewel nog niet bekend is hoe de Provincie Utrecht de beoogde doelstelling van de stikstofreductie wil behalen, is er grote onrust ontstaan over de toekomst van de boeren in onze gemeente. De motie die een gesprek tussen de boeren en gemeente voorschrijft haalt het in de raadsvergadering. Begin december is dat gesprek gevoerd. 

Pontje Nieuwer Ter Aa 

We zijn verheugd dat de motie voor het behoud van de veerpont Nieuwer Ter Aa het in de Tweede Kamer heeft gehaald. Ook door ons is er bij gemeente, provincie en Tweede Kamer alles aan gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Er moet vanaf nu worden gewerkt aan de totstandkoming van een alternatief voor het pontje. We vragen de wethouder om een proactieve houding in deze en we zullen de ontwikkelingen volgen op zowel lokaal, provinciaal als landelijk niveau en aandacht blijven vragen voor deze uiteindelijke alternatieve oeververbinding tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen. 

Constructieve partner 

Als lokale politieke partij ben je actief in tal van commissie- en raadsvergaderingen waar technische onderwerpen, financiële goedkeuringen en hele specifieke casussen worden behandeld. Voor de burger een haast onzichtbaar en vaak complex oerwoud, maar waar wij als partij ons wekelijks werk aan hebben. Dit proberen we altijd eerlijk en constructief te doen. Iets dat we gelukkig van collega-partijen ook terugkrijgen. Zo hopen we een grote bijdrage te leveren aan een betrouwbaar bestuur. 

Wat verwachten we van 2023? 

Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen is natuurlijk niet te voorspellen. Wel willen we komend jaar een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren schuiven. Denk hierbij aan het tegengaan van scheidingen, het terugdringen van armoede en verslavingen, de energietransitie en de woningbouw. 

Maar we hebben ook de input nodig van de inwoners van Stichtse Vecht. Op welk punt vindt u dat er echt iets moet gebeuren? Welk onderwerp zou u onder de aandacht willen brengen? Mail uw vragen of suggesties naar reactie@stichtsevecht.christenunie-sgp.nl

« Terug

Reacties op '2022 in zeven hoogtepunten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.