TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW?

graan (1).jpgmaandag 05 december 2022 13:39

Op donderdag 2 februari a.s. wordt in het Bonifatiushuis de achtste Egbert Schuurmanlezing gehouden. Prof. dr. ir. Jan van der Stoep zal deze verzorgen. Centraal staat daarbij het begrip rentmeesterschap.

Dat begrip stond ook centraal in zijn oratie bij de aanvaarding van het hoogleraarschap in Wageningen op 24 november 2022. Professor Van der Stoep voert een pleidooi voor de blijvende relevantie van het begrip rentmeesterschap, zeker ook nu, in een tijd van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Hij grijpt daarbij terug op een aantal inzichten die hij heeft opgedaan bij zijn voorganger op deze leerstoel, Egbert Schuurman, en die nog steeds doorwerken in zijn denken.

Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen). Sinds 1 maart 2020 is Jan van der Stoep benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Wageningen Universiteit en sinds 1 september 2021 is hij ook bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij houdt zich met name bezig met de ethiek van voedsel en landbouw.

Prof. dr. ir. Jan van der Stoep

De Egbert Schuurman lezing wordt georganiseerd door de afdelingen van de ChristenUnie in Stichtse Vecht en de provincie Utrecht. Hiermee wordt beoogd om zowel het eigen nadenken over actuele politieke en maatschappelijke problemen te bevorderen, als ook in bredere kring belangstelling hiervoor te wekken.

De avond begint om 20:00 uur en het adres is Kerkplein 18 te Breukelen. De toegang is gratis en vanaf 19:30 bent u welkom.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht