Wat is de toekomst van de christelijke politiek?

Egbert Schuurman.jpg05-01-2022 14:51 05-01-2022 14:51

Op donderdag 10 maart mei a.s. wordt in het Bonifatiushuis de zevende Egbert Schuurmanlezing gehouden. Prof. dr. ir. Egbert Schuurman, de naamgever van deze serie, zal deze verzorgen. Centraal staat daarbij de vraag: ‘Wat is onze bijdrage aan de crisis in de politiek?’. Daar valt veel over te zeggen: er zijn veel blinde vlekken in de techniek en economie en het is de vraag of de democratie die problemen aan kan. Het gaat om de vooruitgang te normeren en de ontwrichtingen te corrigeren.

De technisch-economische ontwikkelingen moeten beoordeeld worden naar de hoofdnorm van het overheidsbeleid: recht en gerechtigheid en bevordering van het publieke belang. Die norm is al bijna 3000 jaar oud en komt voor in de Bijbel.

Vanuit zijn brede maatschappelijke en wijsgerige oriëntatie constateert de spreker dat er tal van problemen zijn binnen de huidige politiek. Het gaat te ver om al die problemen te bespreken en daarom wordt gezocht naar motieven en achtergronden van de cultuurmachten van technologie en economie. Deze worden geconfronteerd met de Bijbelse opdracht van het bouwen en bewaren van Gods schepping. In de lezing worden concrete onderwerpen besproken en worden aanzetten tot oplossingen gegeven. Daarbij is ruime gelegenheid voor discussie. 

Professor Schuurman (84 jaar) was bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de universiteiten van Eindhoven, Delft en Wageningen. Van 1983 tot 2011 was hij fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij heeft veel publicaties op zijn naam en maakte deel uit van belangrijke commissies. 

De Egbert Schuurman lezing wordt georganiseerd door de afdelingen van de ChristenUnie in Stichtse Vecht en de provincie Utrecht. Hiermee wordt beoogd om zowel het eigen nadenken over actuele politieke en maatschappelijke problemen te bevorderen, als ook in bredere kring belangstelling hiervoor te wekken.

De avond begint om 20:00 uur en het adres is Kerkplein 18 te Breukelen. De toegang is gratis en vanaf 19:30 bent u welkom.

« Terug

Reacties op 'Wat is de toekomst van de christelijke politiek?'

B. Letteboer
Geplaatst op: 10-03-2022 14:12 Quote
Jammer dat op de folder van de Christenunie SGP alleen maar mannen staan. Als jullie je afvragen wat de toekomst is van de Christelijke politiek, dan zie ik het zonder dat de vrouwen daarin volwaardig meetellen, heel somber in.
Nieuw bericht