Pleidooi voor het opstellen van een kerkenvisie

Kerk Breukelen.jpgdonderdag 25 april 2019 09:52

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, onderdeel van het Ministerie van OC&W stelt aan gemeenten subsidies beschikbaar om een kerkenvisie op te stellen. De ChristenUnie-SGP heeft vragen gesteld over de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen.

We worden geconfronteerd met een terugloop in aantallen kerkgangers en (dus) een vermindering van draagkracht van parochies en gemeenten om kerkgebouwen te onderhouden. Zoals het er nu naar uitziet worden we vroeg of laat geconfronteerd met (financiële) vraagstukken omtrent de toekomst van kerkgebouwen. Beter daarover nu al nadenken dan wenneer de nood aan de man is.

De gemeente kan het voortouw nemen in de totstandkoming van een visie. Daarvoor is in onze beving een besluit van de gemeenteraad niet noodzakelijk. Om echter tot een (ook door de gemeenteraad) gedragen visie te komen lijkt het ons nuttig om haar bij de totstandkoming te betrekken.

De kern van een integrale kerkenvisie bestaat uit het aangaan van de dialoog tussen alle betrokkenen: gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en burgerorganisaties. Doel is om vanuit dat gesprek gezamenlijke en gedragen strategische keuzes te maken over het totale kerkenbestand.

Dit is dus niet alleen een zaak van kerkeigenaren, kerkelijke gemeentes of parochies. Kerken hebben een verder strekkende rol dan alleen missen en erediensten. Veel inwoners hebben met kerkgebouwen een bepaalde emotionele binding. Al was het maar het vetrouwde beeld van de skyline van jouw dorp bij terugkeer van een lange reis. Kerken bepalen mede het gevoel van weer thuis te zijn. Een kerkenvisie is dus vooral iets van van, voor en mét alle inwoners.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht