Fietstunnels

Fietstunnels.jpgzaterdag 16 februari 2019 12:20

De ChristenUnie-SGP is vóór goede verlichting in (alle) fietstunnels in onze gemeente maar vooral vóór een goed functioneren van de gemeentelijke overheid. Dat bereik je niet met een motie zoals nu in het nieuws is. Daarmee zit je naar onze mening op de verkeerde stoel of hanteer je als gemeenteraad een verkeerde aanpak.

De ChristenUnie-SGP lijkt in de berichtgevingen in het nieuws de enige fractie te zijn die tegen betere verlichting in fietstunnels in Maarssenbroek is. Wij gaan ervan uit dat onze inwoners beter weten. Natuurlijk is de ChristenUnie-SGP voor datgene wat goed is voor onze samenleving, voor uw woonomgeving en dus ook vóór goede verlichting in (fiets)tunnels (ook in Maarssenbroek).

Aan de door de VVD in te dienen (en blijkbaar door alle partijen ondersteunde) motie zit echter een kant waardoor de ChristenUnie-SGP vooralsnog tegen deze motie is. De overwegingen van de ChristenUnie-SGP hebben alles te maken met de rol van de gemeenteraad nl. of zij bestaat om bij de gemeente dat voor elkaar te krijgen wat inwoners willen hebben of dat zij er is om de gemeente zo te laten functioneren dat alle inwoners krijgen wat nodig is en dat op een rechtvaardige wijze.

We hebben het in deze gemeenteraad al meerdere keren gehad over de wens om meer kaderstellend te zijn. In haar 100-dagenbrief, waarin onder andere de verhouding tussen de gemeenteraad, de gemeente en de inwoners aan de orde komt, pleit ook de burgemeester voor betere afkadering van deze verantwoordelijkheden. Deze motie is in de beleving van de ChristenUnie-SGP een voorbeeld van hoe het nu juist niet moet.

Wanneer de gemeenteraad door middel van een motie de gemeente verzoekt de prioriteit in een onderhoudsplan (bij voorkeur) zo te bepalen dat Maarssenbroek als eerste aan de beurt komt dan is er iets mis met de werkverhouding tussen gemeenteraad en gemeente. De motie veronderstelt dat de gemeente niet uit zichzelf tot een goede prioritering zal komen... Als deze veronderstelling klopt dan is er iets anders, van meer structurele aard nodig. Wanneer we als gemeenteraad zien dat er structureel iets mis gaat moeten we dat benoemen en acties richting de gemeente nemen om ervoor te zorgen dat de gemeente beter gaat functioneren, bijvoorbeeld haar prioriteiten beter gaat stellen. De ChristenUnie-SGP pleit regelmatig voor de verdere invoering van kwaliteitsmanagement op alle geledingen van de gemeente, dus ook op onderhoudsplannen.

Daarnaast lijkt deze motie de wens van een specifieke groep, om voorrang te krijgen boven een andere groep of woonkern in onze gemeente, te willen honoreren. Het is goed aandacht te vragen voor groepen inwoners die buiten de boot dreigen te vallen, maar daarvan is hier vooralsnog geen sprake. De motie heeft iets van 'Het is goed dat de gemeente er is voor alle inwoners maar wil je er alsjeblieft voor ons (probleem) een beetje meer zijn?' terwijl dat hier naar onze mening niet aan de orde zou mogen zijn.

Dan zijn er meer zaken op het gebied van onderhoud die aandacht vragen en die als gevolg van deze keuze een lagere prioriteit krijgen. Wanneer de gemeente in Maarssenbroek iets eerst doet, doet zij dat ergens anders niet. De gemeenteraad zou zich niet in deze planmatige zaken moeten mengen en deze overlaten aan de gemeente. Impliciet worden andere inwoners of woonkernen door deze actie (mogelijk) achtergesteld of wordt die indruk gewekt.

Dan twee punten van aandacht die gevoeliger liggen. De timing speelt mogelijk ook wel een rol in deze, er liggen immers verkiezingen in het verschiet. Op Facebook lazen wij een reacties als 'In elk geval een reden om niet op de ChristenUnie te stemmen de volgende keer'. Je zou kunnen zeggen dat deze timing dus perfect is. Wij hopen dat mensen minder impulsief stemmen dan hier wordt geschetst.

En dan de Nashvilleverklaring en discussies over LHBTI die erbij worden gehaald. 'Mensen toch.....!' Zo horen inwoners en raadsleden niet met elkaar om te gaan.... Rick, dank je wel voor je reactie op deze opmerking(en).

Kortom: de ChristenUnie-SGP is vóór goede verlichting in (alle) fietstunnels in onze gemeente maar vooral vóór een goed functioneren van de gemeentelijke overheid. Dat bereik je niet met dit soort moties. Daarmee zit je naar onze mening op de verkeerde stoel of hanteer je als gemeenteraad een verkeerde aanpak.

« Terug

Reacties op 'Fietstunnels'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.