Is de rechtsstaat in verval?

Sybe Schaapdonderdag 10 november 2016 11:07

Op 1 december 2016 organiseert de afdeling ChristenUnie Stichtse Vecht in samenwerking met de commissie Egbert Schuurmanlezingen een politiek debat naar aanleiding van het geruchtmakende boek van Sybe Schaap, ‘Rechtsstaat in verval’.

Op 1 december 2016 organiseert de afdeling ChristenUnie Stichtse Vecht in samenwerking met de commissie Egbert Schuurmanlezingen een politiek debat naar aanleiding van het geruchtmakende boek van Sybe Schaap, ‘Rechtsstaat in verval’. Vragen die worden gesteld zijn 'Is de rechtsstaat in verval?' en 'Hoe om te gaan met het populisme?' Voor de pauze zal ex-senator Egebert Schuurman uit Breukelen in debat gaan met VVD-senator Sybe Schaap. Na de pauze discussie met de zaal, met toespitsing op de gemeentepolitiek.

Sybe Schaap (1946) is sinds 2007 namens de VVD lid van de Eerste Kamer. Hij is voorzitter van het Nederlands Water Partnership en van de Commissie Genetische Modifi catie. Bij Uitgeverij Damon verscheen van zijn hand ‘Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen’ (2012).

Het debat begint om 20.00 uur, in Boom en Bosch, Breukelen (voormalig gemeentehuis). Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Inlichtingen bij Sander Griffi oen; (tel. 0294 231201; email: veelzicht@planet.nl).

« Terug